Mục Vụ

Lịch phụng vụ Chúa Nhật thứ XVII Quanh Năm ngày 29-07-2012

Chúa Nhật thứ XVII Quanh Năm ngày 29-07-2012:

   10:15 AM: * Giải tội.

   10:40 AM: * Nguyện kinh.

   11:00 AM: * Thánh lễ.

      + Lễ cầu cho linh hồn Phêrô Phan Đình Bản và các linh hồn như ý chị Hoàng Thị Bông.

      + Lễ cầu cho linh hồn Martha Nguyễn Thị Yến như ý Hội Cầu Nguyện.

Thứ Hai ngày 30-07-2012: Gr 13,1-11; Mt 1:31-35.

      Không có Thánh lễ.

Thứ Ba ngày 31-07-2012: Gr14:17-22; Mt 13,35-43.

      Lễ cầu bình an cho gia đình như ý anh chị Trần Thành và Hạnh.

Thứ Tư ngày 01-08-2012: Gr15:10,16-21; Mt 13,44-46.

      Lễ cầu bình an cho cha mẹ như ý anh chị Nguyễn Vinh và Dương.

Thứ Năm ngày 02-08-2012: Gr 18, 1-6; Mt 13,47-53.

      Lễ tạ ơn như ý ông bà Trần Văn Thỉnh.

Thứ Sáu ngày 03-08-2012: Gr 26,1-9; Mt 13,54-58.

      Không có Thánh lễ.

      Thánh lễ mừng 75 năm thành lập Giáo phận Lansing tại nhà thờ Chánh tòa.

Thứ Bảy ngày 04-08-2012: Gr 26,11-16,24; Mt 14,1-12.

      Không Có Thánh lễ.

Chúa Nhật thứ XVIII ngày 05-08-2012:

      Bài đọc 1: Xuất hành 16,2-4,12-15.

      Bài đọc 2: Êphêso 17,20-24.

      Phúc âm Gioan 6,24-35.

      + Lễ cầu cho linh hồn tiên nhân nội ngoại như ý ông bà phó Nguyễn Trí Tuệ.

Chương Trình Mục Vụ

THÁNH LỄ

Chúa Nhật: 11:00 AM.

Thứ Ba - Thứ Sáu: 6:00 PM (mùa Hè) / 5:30 PM (mùa Đông).

NGUYỆN KINH

Chúa Nhật: 10:40 AM.

Hội Cầu Nguyện đọc kinh thứ Bảy đầu tháng: 5:00 PM.

CHẦU THÁNH THỂ

Mỗi thứ Năm đầu tháng: 5:00 PM (mùa Hè) / 4:30 PM (mùa Đông).

GIẢI TỘI

Chúa Nhật: 10:15 AM.

RỬA TỘI

Chúa Nhật thứ 2 mỗi tháng. Xin liên lạc trước 2 tuần.

HÔN NHÂN

Xin liên lạc với Cha xứ trước 9 tháng.

XỨC DẦU

Bất cứ ngày nào, giờ nào. Gọi số (810) 210-0376.

MỤC VỤ BỆNH NHÂN

Xin liên lạc với văn phòng giáo xứ để được xưng tội hoặc rước Mình Thánh Chúa.

Free business joomla templates